dkvolt.dk bruger grøn strøm fra solceller

dkvolt.dk bruger dagligt strøm fra solceller

dkvolt.dk bruger strøm fra solceller og har nu gjort det i mere end 3 år. Hos dkvolt.dk har man i længere tid være opmærksom på at den strøm som dagligt bruges skal være så grøn som overhovedet mulig. Det nytter ikke noget at købe el-selskabernes ‘halv-grønne’ strøm. Hos dkvolt.dk produceres en meget stor del af den daglige strøm fra solceller, og kun når det er meget regnvejr og batterierne ikke har nok strøm, så slås der automatisk over til et forbrug fra elnettet.

dkvolt.dk bruger strøm fra solceller 9000W total

Der er investeret i et stort solcelleanlæg på 9000W monokrystallinske solcellepaneler på 310W. Sådanne solceller kan hele året levere strøm også i gråvejr, de skal blot placeres med syd og have den rigtige hældning i løbet af året. Strømmen fra disse solceller sendes til en batteribank til senere brug.

Batteribank med 20KW Lithium batterier

I dag er det nødvendigt at have en batteribank som kan aftage strømmen fra solceller. Hermed kan man gemme strømmen til brug senere. Opladningen af batteribanken sker via en laderegulator som sørger for at oplade batterierne og sende strømmen videre til en Inverter som kan producere 230V AC (vekselstrøm) til brug i virksomheden. Men det er nødvendigt at bruge Lithium (LiFePo4) batterier for at det skal virke, de gamle syre batterier kan ikke bruges.

dkvolt.dk bruger grøn strøm fra solceller
dkvolt.dk Lithium batterier.

Hybrid-inverter 3 faset

Strømmen fra solcellerne gemmes i en 20KW Lithium batteribank og derfra hentes den af en 3-faset 10KW hybridinverter som er opkoblet på batteribanken. Hermed kan der trækkes strøm på alle de 3 faser fra batteribanken og det kan gøres med en effekt på op til 10KW.

dkvolt.dk-hybridinverter-3-faset
dkvolt.dk-hybridinverter-3-faset

Slår automatisk til og fra elnettet

Når der er strøm på batterierne, hentes den derfra og gives som vekselstrøm til forbrug i virksomheden. Men er der ingen strøm på batterierne, så bruges der selvfølgeligt strøm fra el-nettet. Til og frakoblingen mellem hybrid-inverter og el-net sker helt automatisk på en måde så solcellernes strøm får første prioritet.

Ø-drift nødvendig

Anlægget kører i ø-drift, det vil sige, intet solcelle-strøm sendes ud på elnettet, det skal alt sammen gemmes i batteribanken. I dag er det en udgift at sende overskudsstrøm ud på elnettet. Her gemmes al strøm på batterier så den kan bruges hele døgnet.

Årstiderne bestemmer solskinstimer og strøm

Nu hvor anlægget har kørt i mere end 2 år, kan man tydeligt se, at december og januar måned ikke producerer meget strøm fra solen. I disse måneder er det desværre nødvendigt at bruge en del elnet-strøm, men resten af året producerer solcellerne mere end rigeligt til at køre al den daglige strøm fra hybrid-inverteren. Ser man hen over året er det en god forretning at have solceller og Lithium batteri.

Forholdsvist nemt at opbygge systemet

dkvolt.dk bruger strøm fra solceller var egentligt ikke svært at få opbygget. Anlægget har ikke været svært at opbygge og få til at fungere. Alle delene er ‘Plug and Play’. Det kræver selvfølgeligt lidt viden om opsætningen, men det er ingen videnskab at få opsat et sådanne anlæg. Dette anlæg er et 48V batteri-system med flere batterier sat i parallel for at give kapaciteten, det vil sige, det er et ‘Low Voltage’ system som hybrid-inverteren er bygget til. Men der findes også ‘Heigh Voltage’ systemer hvor batterierne sættes i serie og giver en høj spænding på DC siden af inverteren.