Klimaenergi hos dkvolt.dk, gøres der noget for miljøet?

Hos dkvolt.dk er der fuld fokus på miljø og som en selvfølge bliver der gjort noget for miljøet. Det er meget vigtigt at vi alle gør vores for at formindske den opvarmning som lige nu sker af vores atmosfære. Alle skal gære alt hvad de overhovedet kan gøre for at formindske dette problem.

60% reduktion af el-forbruget fra el-nettet

Hos dkvolt.dk er der lige nu installeret 8000W solceller, en 3-faset inverter og 20KWh LiFePo4 batteri, og det giver en årlig reduktion af el-forbruget fra el-værket med 60%.

Automatisk skift mellem batteri og el-net

Hos dkvolt.dk er installationen udført på en sådan måde, at hvis der er strøm på batterier, så bruges den først, ellers hentes der strøm fra el-selskabet. En sådan løsning er mulig via spændigs-relæer som aflæser om der er strøm på batterierne, og når dette ikke er tilfældet, så aktiveres nogle kontaktorer (store relæer) som slår strøm-forbruget over fra batterierne til el-nettet.

Hvad bruges energien til?

Energiforbruget hos dkvolt.dk ligger primært i belysning og computere. Det er en webshop og som sådan bruges der ikke den store energi, kun på varme til lokalerne via en jordvarme-pumpe. En stor del af denne strøm produceret af solceller, men dog ikke al strøm i vinter-halvåret som kan være svag på sol til solcellerne.

8000W solceller giver strømmen

Der er installeret et 8000W stort solcelleanlæg som giver strøm til en 3-faset inverter og den forsyner dagligt el-nettet med grøn strøm hos Dkvolt.dk. Endvidere gøres der meget ud af ikke at ‘svine’ med strømmen. Al unødvendigt strøm-forbrug er skåret væk. Hermed kan det lade sig gøre at dække langt størstedelen af det daglige strømforbrug via de installerede LiFePo4 batterier som forsyner den 3-fasede inverter med strøm.

Jordvarme og solfangere til varme og vamt vand

Der er installeret et jordvarme-anlæg som dagligt producerer varmen til lokaler og varmt vand. Hybrid-inverteren som er tilkoblet solcellerne giver en stor del af denne energi, men dog ikke alt. Anlægget er opbygget så den 3-fasede hybrid-inverter giver strøm fra batterierne, og når batterierne er tomme hentes strømmen fra el-nettet.

Nedsat el-forbruget fra el-værket med 60%

dkvolt.dk’s hybrid inverter med batterier og solceller har dog formået at skære 60% ned for el-forbruget fra kraftwærket. Det er en god forbedring af energiforbruget som nu er lagt over i alternativ energi fra solen. Det er kun godt og sundt for vores fælles miljø.

dkvolt.dk’s videre arbejde med klimaenergi

Det endelige mål hos dkvolt.dk er at blive fuldstændig forsynet med grøn-strøm. Det mål skal opnås via en mere effektiv udnyttelse af de alternative energi-kilder som i dag findes. Men det er svært at opnå en større energi-effektivitet om vinteren, hvor solen står lavt på horisonten og dagene bliver meget kortere. For at få al energi hentet ind som alternativ energi behøves der en vindmølle. Det er desværre ikke muligt at opstille en vindmølle, så der skal findes en anden løsning. Men den løsning skal der nok findes i den nærmeste fremtid.

Hos dkvolt.dk tages der konkret fat om energiforbruget

Som det allerede fremgår af ovenstående beskrivelser, så gøres der konkret noget hos dkvolt.dk for kun at bruge klima-venlig energi. Der er taget mange tiltag til at gøre tingene bedre, og det er også helt naturligt, da der på dkvolt.dk sælges mange former for elektroink som net kan medvirke til en reduktion af strømforbruget. Du kan være sikker på at der i fremtiden også vil ske flere tiltag til at være mere grønne i forhold til de belastninger som hermed skabes på vores fælles miljø.