Motorstyring til DC og AC strøm, mange størrelser og udformninger

Motorstryinger til DC

Motorstyringer til AC

Motorstyring til DC og AC

Motorstyring til DC og AC er motorstyringer som vil tage en bestemt Volt ind, hvorefter man via en drejeknap kan styre den strøm som kommer ud i den anden ende. Motorstyring til DC og AC indeholder mange forskellige motorstyringer alle muligt udformninger. Motorstyring til DC og AC findes i forskellige Volt og forskellige Ampere. Motorstyring til DC og AC findes som indbygget i en kasse, og de findes om print til montering. Motorstyring til DC og AC findes som enheder med flytbar knap og med fastmonteret knap.
En motorstyring bruges til at styre den mængde strøm som kommer til motoren, dermed kan man få den til at køre hurtigere eller langsommere. Disse motorstyringer er til jævnstrøm (DC) og de har alle forskellige specifikationer vedr. hvor meget Volt og hvor mange Ampere de kan håndtere.

Grundlæggende er en motorstyring et måde at skrue op og ned for den Volt som tilføres til det tilkoblede apparat. Hvis der i en motorstyring står at de kan håndtere op til, for eksempel 50V, så er det den maksimale Volt, motorstyringen kan håndtere alle Volt under denne grænse. Vedrørende den mængde Ampere motorstyringen kan håndtere, så er det den maksimale Ampere der står specificeret, alt derunder vil den kunne håndtere.

Disse Motorstryringer 12V DC er bygget til at arbejde med strøm på mellem 12V DC og op til det for den enkelte specificere Volt. Enheden har monteret en drejeknap hvormed Volt og Ampere reguleres.

En motorstyring til 230V AC kan sættes direkte til den almindelige strømforsyning på el-nettet. En motorstyring til 230V AC fungerer med fasen. Fasen sættes til sammen med nul og vil kunne styre strømmen til din enhed. Elektronik til 230V såsom motorstyringer i forskellige størrelser på mellem 2000 Watt og op til 5000 Watt effekt. Med en sådanne kan, for eksempel, en motors omdrejninger styres via motorstyringens drejeknap, hvor man skruer op og ned for Volt.