Handelsbetingelser version 1.1, salgs- og leveringsbetingelser for websitet www.dkvolt.dk

For alle aftaler mellem ITcoTech ApS og vore kunder gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden.
Varer sendes kun til Danmark. Det er ikke muligt for andre lande at bestille.

Reklamationsret
ITcoTech ApS giver, i overensstemmelse med købelovens regler, dig som privat forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer. Ifølge købeloven er de første 6 måneder fra købstidspunktet en formodningsperiode, herefter er det ifølge købeloven køber som skal godtgøre at fejlen var tilstede på udleveringstidspunktet.

Fortrydelsesret
Du får 14 dages fuld ret til at fortryde dit køb. Du fortryder dit køb ved simpelhen bare at sende en email til [email protected] med dit faktura-nr, du må godt skrive lidt om grunden til dette. Hvis du ønsker at benytte fortrydelsesretten, er det vigtigt, at du passer godt på varen, den skal helst ikke tabe så meget værdi, at den efterfølgende ikke længere kan sælges videre igen. Din fortrydelsesret starter når du modtager varen. Ved fortrydelse, skal du selv som kunde betale for returneringen af varen, så husk at få en kvittering på at varen er afleveret til posthuset eller fragtmand. Efter du har sendt en email til [email protected], har du 14 dage til at sende varen retur til ITcoTech ApS, og du har ret til at få dine penge retur senest 14 dage efter du har sendt besked til dkvolt om fortrydelsen. Du får pengene retur på samme måde som du betalte dem. Husk at du skal kunne bevise, at du sendte meddelelsen om fortrydelsen til [email protected], og at du har fået returneret varen, og bevise at du har returneret varen.

Hvordan vurderes om varens værdi er forringet?
Når du køber en vare på nettet, må du undersøge og prøve den på samme måde, som du kan og må undersøge varen i en fysisk forretning. Hvis varen normalt er udstillet i en fysisk forretning, må du forsigtigt åbne emballagen for at vurdere varen og se, hvordan den fungerer. Hvis varens emballage har betydning ved gensalg af varen, må du ikke ødelægge emballagen eller smide den væk. Hvis varen er blevet forringet i værdi, fordi du har brugt den mere, end man kan og må i en normal fysisk forretning, kan du blive pålagt at betale for værdiforringelsen. Det er ITcoTech ApS, der i første omgang fastslår, om varen er forringet, og hvad varen kan sælges for til andre forbrugere, i den tilstand den har.

Tilbudsgivning og aftaleindgåelse
De af ITcoTech ApS afgivne salgstilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet er angivet.
Købstilbud er først accepteret, når kunden har modtaget ITcoTech ApS skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller ITcoTech ApS inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra kunden på et af ITcoTech AS afgivet tilbud.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse. Ved købsaftaler, der medfører fremskaffelse/import af special-produkter, der normalt ikke er lagervarer, kan købsaftale ikke ophæves.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkter mv.

Pris
De i salgstilbud og ordrebekræftelser angivne priser er, med mindre andet er anført, angivet i DKK inklusiv den til enhver tid gældende momssats.
Varer, som skal leveres, bliver pålagt et fragt- eller forsendelsesgebyr.
ITcoTech ApS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Betaling
ITcoTech ApS salg er hovedsageligt internetbaseret og betaling sker via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel, med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved betaling ved bankoverførsel indsættes beløbet på ITcoTech ApS bankkonto og ordren behandles, når betaling er registreret. Ved betaling ved bankoverførsel skal kunden påføre ordre- og kundenummer. Der gøres opmærksom på en evt. behandlingstid på 1-3 dage ved bankoverførsel.
Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato.
Ved køb af produkter, som skal sendes med fragtselskab, skal kunden betale forud eller pr. efterkrav mod et gebyr for betaling pr. efterkrav.

Køberbeskyttelse Privat
Et køb gennemført som privat dækkes naturligvis af købelovens regler om køb. Læs mere her:
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerleksikon/reklamationsret/
En privat-køber er du dækket af lovens 2 års reklamationsret. Det kan dog diskuteres om varen er designet til at holde i de 2 år. Hvis varen er slidt op ved brug dækker loven ikke.

Køberbeskyttelse Erhverv
Et køb gennemføret som erhverv betyder at den danske købelov er fuldt fravigelig. Men der ydes herfra 6 måneders reklamationsret, hvor det er købers fulde ansvar grundigt at redegøre for fejlen, ellers afvises klagen. Efter de 6 måneder gives der herfra ingen garanti eller reklamationsret. Læs mere her:
https://www2.danskerhverv.dk/Raadgivning/Erhvervsjura/Koebeloven/Sider/BtB.aspx

Ejendomsforbehold
ITcoTech ApS forbeholder sig ejendomsretten til alle produkter, indtil den fulde købesum er modtaget af ITcoTech ApS.

Leveringstid og levering
Alle forsendelser fra ITcoTech ApS sker dagligt via pakker med trackingkode eller som brev uden trackingkode. Bestillinger inden kl. 16.00 på hverdage afsendes samme dag og vil være fremme hos modtageren på den tid som fragtfirmaet specificerer på deres hjemmeside. ITcoTech ApS og dkvolt.dk kan ikke føres til regnskab for skader sket grundet manglende levering indenfor de af fragtfirmaernes anførte tidsrum. Ved bestillingen modtager kunden en ordrebekræftigelse på email. Når ordrebehandlingen er færdig, og der er valgt en forsendelsesmetode som pakke, modtager kunden en email med pakkens trackingkode og et link til forsendelsesfirmaets side for tracking. Er der valgt et brev med PostNord, sendes intet trackingnummer, dette da et brev ikke har et sådanne. Er der valgt et brev med PostNord er det på kundens eget ansvar. Bortkommer et sådanne brev i forsendelsen, vil der ikke herfra blive sendt en erstatning.
Da der sendes med PostNord leveres der ikke pakker i weekenden, og en bestilling foretaget om fredagen vil være hos kunden i starten af næste uge. Ved bestilling af lagerførte produkter og efter accept af ordrebekræftelse inden kl. 17.00 på hverdage, tilstræber ITcoTech ApS at afsende ordren efterfølgende hverdag med levering hos kunden den efterfølgende hverdag.
Der skal altid være en person hos kunden til at modtage forsendelsen. Når varen leveres på kundens adresse, skal der kvitteres for modtagelsen og varen skal straks kontrolleres for eventuel transportskade.
Såfremt forsendelsen ikke kan afleveres på kundens adresse, eks. grundet uvejsomt eller blødt terræn, smalle veje o.lign, skal kunden selv afhente forsendelsen hos fragtselskabet eller efter anden aftale. Evt. kan specialtransport etableres efter aftale og for kundens regning.
ITcoTech ApS gør opmærksom på, at der kan forekomme leveringstider på dele af produktsortimentet, idet ITcoTech ApS selv importerer produkter direkte fra udenlandske leverandører. ITcoTech ApS bestræber sig på at holde et lavt prisniveau og dette indebærer bla. et mindre lager. ITcoTech ApS vil meddele kunden evt. forventet leveringstid, hvis varen ikke er på lager.
Dkvolt og ITcoTech ApS kan ikke gøres ansvarlig ved forsinkelse i leveringen af pakker. Forsendelsen af pakker overgives til fragtfirma, og det er deres ansvar at leve op til de af dem anførte forsendelses-tider.

Defekte og mangelfulde produkter
Synlige fejl og mangler: Alle produkter skal ved levering kontrolleres af kunden for defekter eller mangler. Har emballagen tegn på skade, når kunden modtager varen, skal pakken/pallen åbnes i overværelse af fragtmanden. Kvittering for modtagelsen uden forbehold eller anmærkninger udgør en accept af, at varen er uden synlige defekter eller mangler.
Konstaterer kunden under denne kontrol, at produktet er behæftet med defekter eller mangler, skal kunden påføre følgende tekst på kvitteringen: ”fragtskadet”, ”modtagelse nægtet” eller tilsvarende formulering. Kunden skal straks, og senest 5 hverdage efter modtagelsen, herefter kontakte ITcoTech ApS om de defekte og/eller mangelfulde produkter. Såfremt kunden ikke overholder denne frist, kan kunden ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mangler.
Ved skjulte fejl og mangler skal kunden straks og senest 5 hverdage efter opdagelsen af evt. skjulte fejl og mangler, underrette ITcoTech ApS herom. Såfremt kunden ikke overholder denne frist, kan kunden ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mangler.

Returnering
Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med ITcoTech ApS. Besked om returneringen skal ske fra kunden til ITcoTech ApS inden 14 dage efter købet, og kunden har dernæst 14 dage til at returnere produktet til ITcoTech ApS.
Efter forudgående aftale med ITcoTech ApS krediteres ubeskadigede og returnerede varer med et evt. fradrag, hvis varen ikke længere fremstår som ny og ubrugt. Fakturanummer skal af kunden oplyses ved returnering. Kunden betaler selv omkostningerne ved varens returnering. Kunden skal betale for en eventuel værdiforringelse, har man håndteret varen ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå, om man vil beholde den. Når brugeren fortryder et køb, er kunden ansvarlige for varen, indtil den er kommet retur til ITcoTech ApS, dvs. at kunden betaler er ansvarlig, hvis pakken forsvinder eller bliver skadet under fragten, hvorfor refunderingen bortfalder.

Udsolgte varer
Såfremt  ITcoTech ApS har modtaget betaling for en vare, som viser sig at være udgået eller i restordre, kan kunden vælge at lade købet gå tilbage og få pengene retur, eller vælge et alternativt produkt til en tilsvarende pris.

Ansvar
I det omfang  ITcoTech ApS er erstatningsansvarlig overfor kunden, er  ITcoTech ApS  erstatningsansvar begrænset til omlevering. Såfremt dette ikke er muligt refunderes kunden. ITcoTech ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tilslutnings¬om¬kostninger, kundens omkostninger til tredjemands afhjælpning eller øvrige krav fra tredjemand etc., ligesom ITcoTech ApS under ingen omstændigheder er erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder skader på tilsluttet udstyr etc.

Produktansvar
I det omfang ITcoTech ApS  er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, kan ITcoTech ApS under ingen omstændigheder blive erstatningsansvarlig for et større beløb end købesummen for de pågældende produkter. Såfremt en tredjemand gør ITcoTech ApS erstatnings¬ansvarlig som følge af produktansvar for et økonomisk tab, som er større end købesummen for de pågældende produkter i forholdet mellem kunden og ITcoTech ApS, er kunden forpligtet til straks at skadesløsholde ITcoTech ApS for den del af tredjemands tab, som ligger ud over købesummen for de pågældende produkter.
ITcoTech ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er ITcoTech ApS kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af ITcoTech ApS eller andre, som ITcoTech ApS har ansvaret for.

Force Majeure
ITcoTech ApS er kun ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, såfremt misligholdelsen ikke skyldes force majeure. Force majeure omfatter ethvert forhold, som hindrer opfyldelse af den mellem ITcoTech ApS og kunden indgåede aftale, som  ITcoTech ApS ikke har kontrol over, herunder blandt andet krig, borgerlige uroligheder, natur¬katastrofer, strejker og lockout, herunder strejker og lockout hos leverandører af råvarer, varer eller tjenesteydelser til  ITcoTech ApS samt svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af ITcoTech ApS eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud, leverandørers misligholdelse af kontrakter etc. ITcoTech ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem 1: at annullere handlen eller en del af denne uden at  ITcoTech ApS derved bliver erstatningsansvarlig over for kunden, eller 2: at levere det aftalte produkt inden for rimelig tid efter hindringen for aftalens opfyldelse er ophørt.

Salg til privat
Al salg til private er fuldt dækket af alle købelovens regler.

Salg til erhverv
Salg til erhverv er ikke dækket af statens regler for salg til private. Derfor ydes der herfra en reklamationsret på op til 6 måneder for køb udført af erhverv. Efter de seks måneder vil et køb ikke kunne ombyttes eller refunderes.

Returvarer
Af hensyn til sikker og hurtig ekspedition bør ITcoTech ApS altid kontaktes, inden en vare returneres. Fakturanummer skal opgives ved evt. returnering af varer. Alle forsendelses- og fragtomkostninger forbundet med returnering af varer påhviler kunden, med mindre der er tale om en defekt eller fejlleveret vare. Varerne skal returneres i ubeskadiget emballage.
Ved varer, som er købt og afhentet hos ITcoTech ApS, krediteres ubeskadigede franko returnerede varer med fradrag af 15%. Ved fjernsalg er der 14 dages fuld retur-/fortrydelsesret efter modtagelsen. Returneres varen efter udløbet af de 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg, krediteres ubeskadigede franko-returnerede varer med fradrag af 15%. Specialfremstillede produkter eller produkter hjemtaget specielt, og som normalt ikke er i ITcoTech ApS produktsortiment, tages ikke retur.
Ikke afhentede varer
En bestilling som ønskes afhentet på dkvolt.dk’s adresse som ikke efterfølgende bliver afhentet, her vil en ordre modtage en email med besked om at ordren endnu ikke er afhentet, og sker der ingen tilbagemeldning på denne email fra dkvolt, vil ordren blive slette og ingen tilbagebetaling ske. Det er kundens ansvar at melde tilbage ved ikke afhentede ordre.

Version 1.1