Hvordan monteres en laderegulator?

En laderegulator bruges til opladning af batterier. Der findes forskellige typer laderegulatorer, men lagt de fleste er bygget til opladning af 12 Volt eller 24 Volt syrebatterier. Laderegulatorens opgave er at beskytte batteriet mod overopladning, og det gør den ved at regulere den spænding som tilføres batteriet.

En laderegulator monteres først på batteriet og vil dernæst starte op, herefter kan laderegulatoren tilføres den strøm som skal overføres til batteriet. Typisk kommer strømmen fra et solcelle (sollellepanel) der kan have en spænding på op til 50 Volt DC. En så høj spænding vil ødelægge batteriet, så laderegulatoren transformerer spændingen ned og lader på batteriet.

Laderegulatorens maksimale Volt på indgangen

Laderegulatoren er bygget til at kunne tåle op til en bestemt Volt på indgangen. Typisk er denne spændingsgrænse på 50V DC, men den kan være mindre, det fremgår af laderegulatorens manual. Men man skal være opmærksom på denne værdi, da den kan være for høj og ødelægge laderegulatoren.

Laderegulatorens maksimale Ampere

Den strøm som tilføres laderegulatoren, for eksempel fra en solcelle, skal passe til hvad laderegulatoren er sat til at kunne håndtere.

Kan en laderegulator bruges som spændingsrelæ?

Har man brug for at regulere spændingen på sit batteri, er dette muligt med en laderegulator. Nogle laderegulatorer har indbygget et relæ som kan slå fra og til på bestemte Volt, noget man selv sætter op.

En laderegulator bør give mulighed for at indstille den maksimale Volt det til sluttede batteri kan tåle. Batterier med en ventil kan tåle en opladning til en højere Volt end batterier uden. Derfor er det vigtigt at laderegulatoren giver mulighed for at man selv kan indstille den maksimale Volt som batteriet kan tåle.

En laderegulator bør som udgangpunkt give mulighed for at man kan vælge den maksimale spænding som ens batteri kan tåle. Et lukket syrebatteri kan tåle op til 14,2V og et syrebatteri med udluftningskanal kan tåle 14,6V som maksimal spænding.

Denne laderegulator giver mulighed for at sætte den maksimale spænding som et batteri:

Laderegulator CMTD 30A med display og USB

På denne laderegulator kan man endvidere indstille den minimale spænding som batteriet må afledes til, hermed kan man sørge for at batteriet ikke aflades for meget. Men det giver også mulighed for at styre relæer tilkoblet til laderegulatorens udgang.

Man kan hermed styre andre relæer med udgangen af laderegulatorens Volt-styring. Ønsker man at stoppe en inverters fra at trække batteriets Volt for langt ned, kan et relæ tilsluttes laderegulatorens udgang og dermed kan der slukkes for et tilsluttet relæ mellem inverter og batteri. Et sådanne relæ til 12V ses her, det findes også til 24V eller 48V systemer: https://www.dkvolt.dk/produkt/dc-relae-200a/

PWM versus MPPT

En laderegulators opgave er at transformere en DC spænding fra Solcellerne over til noget der passer til spændingen på et batteri. Batterier tåler ikke at blive opladet med en for høj spænding hvorfor denne skal sænkes til noget som batteri kan tåle på enten 12V, 24V, 48V eller 60V.

PWM transformation

Volt kan reguleres ned eller op via Pulse Width Regulation (PWM). Det er en elektronisk måde at sænke spændingen igennem relæer der åbner og lukker mange gange i sekundet med en bestemt Herz (Hz).

Disse laderegulatorer har gerne en direkte kobling mellem batteriet og solceller, hvilket bevirker at batteriets spænding hæves lidt og solcellernes spænding sænkes lidt. På denne måde trækkes solcellernes spænding ned og dermed ud af solcellernes maksimale spænding, der hvor de giver maksimalt.

MPPT

En Laderegulator med indbygget MPPT adskiller spændingen fra socellerne og batterierne. Hermed udgår man at trække spændingen ned på solcellerne, og hermed kan man trække mest ud af solcellerne.

Hvad er en Solcelle laderegulator?

En laderegulators opgave er at transformere en DC spænding fra Solcellerne over til noget der passer til spændingen på et batteri. Batterier tåler ikke at blive opladet med en for høj spænding.

Det bliver mere og mere udbredt med solceller på 200W eller 250W og de afgiver en Volt på mellem 30-45V DC. Det kan batterier på 12V eller 24V ikke tåle at blive opladet med, så spændingen skal sænkes, og det er den opgave som en laderegulator varetager.

En laderegulator kan opbygges med grundlæggende 2 forskellige teknologier: PWM eller MPPT. se anden tråd i denne FAQ.

En laderegulator regulerer strømmen fra solceller til batteriet. Solcellepaneler giver jævnstrøm og den kan gemmes på et 12V batteri. Når solcellerne får lys, begynder de at producere strøm og den strøm ledes til batteriet, men først skal den gennem en laderegulator som styrer hvordan batteriet oplades.

Et 12V syre-batteri skal oplades på en ganske bestemt måde for ikke at blive ødelagt eller over-opladet, det er her laderegulatoren regulerer og stopper opladningen, når batteriet er fuldt opladet.

Laderegulatoren er også udstyret med et udtag, så man gennem den kan trække strøm fra batteriet, her er det igen laderegulatorens opgave at styre afladningen så batteriet ikke over-aflades.

En laderegulator til solceller fås i 2 forskellige teknologier, en MPPT og en PWM. Forskellen på de to ligger i den måde de transformere Volt fra solcellen over til batteriet. En MPPT laderegulator foretager typsik en spoleorienteret transformation, mens en PWM laderegulator foretager en Pulse Width Modulation.